За нас

Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”

Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” работи в областта на културата, образованието и социалната интеграция на хората с нарушено зрение. Сред основните му дейности са брайловият печат на художествена и справочна литаратура, поддържането на електронна библиотека за хора с нарушено зрение, библиотечното обслужване с брайлови и електронни книги за цялата страна. Читалището подпомага художествената самодейност на незрящите хора, организира срещи с известни творци, подкрепя своите членове в стремежа им да бъдат пълноценни участници в обществения живот. Повече за нашата дейност можете да прочетете на http://nllb.bg.
Национално читалище на слепите е Бенефициент по проект BG051PO001-4.1.04.0162 «Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България”

СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”

Училището се намира в ж.к. „Надежда”, в удобна близост до новите станции на софийския Метрополитен. След съвместна работа с фирмите изграждащи инфраструктурата около новите линии, които от есента вече ще функционират, беше създадена достъпна среда за хора с нарушено зрение около училището и на възловите места, осигуряващи лесен достъп до сградата.
Към училището, наред с висококвалифициран екип от предучилищни, начални педагози и специалисти по отделните учебни дисциплини, има служба за ранно въздействие, специалисти за работа с деца с множество увреждания, логопед, зрителен терапевт, психолог.
Работещата към „Луи Брайл” брайлова печатница, изработва учебници и учебни помагала, тестове и материали за Държавните Зрелостни Изпити, Националното Външно Оценяване, тестове и други учебни материали, както за учениците в самото училище, така и за интегрираните в общообразователни училища.
В резултат на активна работа със спонсори в лицето на неправителствени организации и частни лица, работа по проекти свързани с различни аспекти от проблемите на децата с нарушено зрение и техните родители, базата на училището е сравнима с тази на всяко едно специално европейско училище.
Към училището има диагностичен екип, който се свиква при решаването на различни казуси, възникнали проблеми и тяхното разрешаване, както и за консултации за деца и родители на деца със специални образователни потребности - слепи, слабовиждащи и деца с множество увреждания. Екипът се състои от психолог, специални педагози, логопед, зрителен терапевт, представител на ръководството.
СОУДНЗ „Луи Брайл” е Партньор по проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България”