Статии

Монтесори-терапия и децата с множество увреждания

Монтесори-терапията предствалява педагогическа и терапевтична система, създадена и разработена от италианската лекарка Мария Монтесори в началото на ХХ век. Онова, което я отличава от познатите ни психолого-педагогически методи, е предварително подготвеният набор от материали, начинът и правилата на работа с тях, различното отношение на възрастния към детето, неговият подход към малкия пациент, различната философия за развитието на детето и неговите потребности.
Основните цели на работа, заложени и в системата от специфични материали, са:
• развиване на грубата и фината моторика;

Особености в Социалното, емоционалното и игровото развитие при децата със зрителни затруднения

Ще разгледаме някои особености на емоционалното развитие на ЗЗ /зрително затруднени / деца. Нарушението на зрението влияе непряко върху емоционалното развитие, което е от голямо значение за тези деца.
• Най-важно е в първите стъпки на емоционалното развитие (първите контакти с майката) детето да се научи да обича и да бъде обичано.
• До началната училищна възраст ЗЗ деца са по-социално зрели от другите, имат по-голям социален опит (свързан с болестта; научава се да бъде независимо).

Новите технологии и динамизиране на възможностите за професионална реализация на слепите

Подходящи професии за слепи

Индустриалното производство - възможност за трудовата реализация на слепи

Работа с родители

Съвета на педагога - "Споделяйте!"
В дългогодишната ми практика има много случаи, когато съм се чувствала удовлетворена от своята работа. Прибирайки се вечер уморена у дома, при своето семейство, всеки път отново осъзнавам колко е важно да получиш подкрепа когато си в затруднение и да има кой да ти протегне ръка и даде правилен съвет.