Блог на alkana

„Асистент за независимо детство”

Социалната услуга „Асистент за независим живот” се разделя на две:
- „Асистент за независим и активен живот” - социална услуга за компенсиране на дефицита при пълнолетни лица с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхната независимост и активност и
- „Асистент за независимо детство” - социална услуга за компенсиране на дефицита при деца с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхното развитие.

Абонирай се за новости