Библиотека

Това са списъците на обработените в електронен формат книги и учебници в рамките на проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България”. Те се обновяват ежемесечно, като новите заглавия се добавят най-отгоре. Ако желаете да получите някое от тях или да подадете заявка за сканиране и коригиране на четиво, необходимо за детето ви в училище, моля свържете се с нас! свържете се с нас.