Какво ново през месец юли

Измина още един месец от изпълнението на проекта, и въпреки лятното настроение, той изобщо не изглеждаше ваканционен.
Може би защото през юли на бял свят се появи нашият сайт – roditeli.nllb.bg. За нас стартирането му е изключително важна стъпка, която ще ни позволи да имаме по-пълноценни контакти с вас, нашите потребители. Информацията в него все още не е толкова много, но ще я попълваме системно и ще се стараем да отговорим на вашите нужди и предпочитания. Очакваме вашите запитвания към консултантите, както и мненията и препоръките ви за предлаганите от нас услуги.
Консултирането на родители продължава – лично, в СОУДНЗ „Луи Брайл”, в обявените приемни часове, а вече и чрез сайта.
Работата по адаптиране на учебници и помагала става все по-интензивна – голяма част от регистрираните като потребители интегрирани ученици или техните ресурсни учители дадоха заявки за учебници, които да обработим в достъпен формат за следващата учебна година. Ако още не сте подали своята заявка, побързайте – сканирането и обработката отнемат време, а учебниците ще ви бъдат нужни само след месец и половина. През месец юли сме обработили 6 учебника и учебни помагала. Техните заглавия след няколко дни ще можете да видите в раздел Библиотека.
Съвсем неваканционен е напредъкът ни и по друга наша дейност – подготовката на книгите, изучавани в часовете по литература, за отпечатване на брайлов шрифт. За съжаление, поради забавяне на доставката на хартия за брайлов печат, книгите, които подготвяме, за момента са достъпни само в електронен формат. Надяваме се, че до началото на учебната година ще можем да започнем и брайловия печат.
Разработването на методика за преподаване на математика на ученици с увредено зрение продължава с усилени темпове.
Със стартирането на все повече дейности нашият екип продължи да нараства. С тези, които работят за изпълнението на проекта, ще ви запознаваме в следващите седмици.