Незрящи хора от Гоцеделчевско се учат да работят с компютри по програма „Глобални библиотеки”

Курсът на обучение е десетдневен и е за хора с над 90% увредено зрение. Право да бъдат обучителен център по международната програма са придобили само две библиотеки в Пиринско – Благоевград и Гоце Делчев. Библиотеката е оборудвана с компютри със специален софтуер, който позволява на незрящите да се ползват от компютърните технологии, обясни управителят на читалищната библиотека в Гоце Делчев, Росица Попаркова.

Със звукови команди, те ще могат да създават документи, да ги съхраняват, да влизат със специална програма в интернет, да си подбират прочит на новини или литературни произведения, които са специално вокализирани. Обучаваните по програмата са силно мотивирани, защото получават възможност да ползват компютъра за много практични неща, считани до скоро като привилегия единствено за зрящите, обясни председателят на местната Асоциация на слепите от район Гоце Делчев, Йордан Каменаров.

Международната програма „Глобални библиотеки“ стартира през 2009 г. с финансовата подкрепа на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ в партньорство с Министерството на културата. Основната цел на донорите е, да се обучат около 3 000 библиотечни работници в България, които след това, да обучават хора в първоначална компютърна грамотност. В програмата е отделено специално внимание за обучение на хора със зрителни, двигателни и ментални проблеми.

Източник: http://agencia.bg