Избор на училище

Консултант: 
Евелина Стоянова

نموذج عقد شراكة
عقد عمل سعودي
عقد شراكة بين طرفين
عقد البيع
نموذج استقالة
نموذج استقالة عمل
عقد بيع عقار
نموذج استقالة من شركة
نموذج استقاله من القطاع الخاص

عقد ايجار
عقد ايجار شقة
عقد ايجار سيارة
نموذج تقرير جاهز
عقد عمل سعودي
نموذج سند قبض
صحيفة دعوى جاهزه
نموذج طلب استقالة

خطاب نقل كفالة
صيغه عقد ايجار
خطاب رسمي جاهز
نموذج سند لأمر
نموذج مسير الرواتب
فسخ عقد ايجار
نموذج عقد كراء محل تجاري
فسخ عقد إيجار سيارة منتهي
سندات القبض

отговор на консултация

Въпросът, който ви вълнува е проблем и на много други семейства на деца с увреждания. Както всички знаем, децата със специални потребности / СОП /, имат право да се обучават както в специални училища, така и във всяко общообразователно училище.По наредба, ако детето ви ще се обучава в масово училище, то има право на ресурсен учител.Той би могъл да го подпомогне /отчасти / в учебния процес.Във вашият случай по-специалното е, че детето ви има и зрително увреждане.Това доста би усложнило процеса на обучение, тъй като с него трябва да се подходи по-специално, имайки се в предвид зрителното увреждане.Това е едната страна на проблема. Другата е, че детето ви има и допълнително увреждане ДЦП- което само по себе си предполага по-специален режим на обслужване.
Това, което бих могла да направя за вас, за да ви улесня при вземането на правилно решение, е да ви посоча някои от положителните и отрицателните страни и на двата вида училища. Ето ги и тях:
1. Плюсове и минуси на масовото училище:
+ по-голяма интеграция;
+ контакт с деца без проблеми;
+ масовото училище винаги е по-близо до дома;

- по- голям брой ученици в класа, което затруднява възможността за индивидуална работа;
- липса на специалисти / зрителен терапевт, психолог, логопед, рехабилитатор, тифлопедагог /;
- не добре организирана околна среда, която затруднява придвижването;
- липса на специалните програми, като ориентиране и мобилност и полезни умения.

1. Плюсове и минуси на специалното училище:
+ малки класове, в които лесно могат да се обхванат всички деца;
+ индивидуален подход към всяко дете;
+ възможност с детето да работят различни специалисти в зависимост от потребностите му;
+ изучаване на специални предмети, подготвящи детето за по-самостоятелен живот;
+ квалифицирани специалисти за работа с деца със зрителни и съпътстващи увреждания;
+ добре организирана околна среда / с маркировки /, която осигурява безопастността на децата;

- специалното училище в повечето случаи е доста далеч от дома на детето и по някога се налага то да бъде настанено на пансион;
- социалните контакти, които създават децата са повече в рамките на училището;
- по-трудното приемане от страна на родителя това, че детето му се обучава в специално училище.

Мога да изброя още много плюсове и минуси и на двата вида училища, но накрая решението винаги остава в ръцете на вас-родителите.Това, което бих могла да ви посъветваме ,че правилният подход към детето ви и неговата независимост в бъдеще са едни от най-основните моменти от неговото израстване.Знам, че вземането на решения, особено отнасящи се за децата ни винаги са трудни. Ако вие имате своите колебания и се нуждаете от още консултации, можем да продължим с " срещите ни ". За сега ви желая успех.