Немската централна библиотека за слепи в Лайпциг

Според оценките в Германия живеят 145 000 слепи и около 500 000 хора с нарушено зрение. В Лайпциг една библиотека се грижи тези хора също да имат достъп до информация.
За четенето е нужно зрение, би могъл да каже някой. И затова библиотека за слепи” може отначало да прозвучи странно на зрящите. Действително, специалните библиотеки за слепи и хора с увредено зрение в Германия се отличават доста от своите неспециализирани посестрими: особено когато те, както да речем Немската централна библиотека за слепи (DZB), подслоняват под своя покрив и издателство с печатница, и книговезница, както и модерни звукозаписни студия.

Така че DZB в Лайпциг не е само място, където се заемат книги. Тук освен всичко друго се произвеждат книги и аудио-книги, като литература от всички области се прехвърля на писменост за слепи (Брайлово писмо) или се записва на касети.

Централната библиотека в Лайпциг е основана през 1894 година и е най-старата обществена библиотека за слепи в Германия. Целта на библиотеката почти не се е променила от основаването й насам. Все още става въпрос за това, да се предоставят на слепи и хора с увредено зрение висококачествени образователни, информационни и развлекателни възможности.
Тук няма просторна читалня. Медиите се поръчват по телефона, по факса или по имейл и се изпращат безплатно по пощата на ползвателите. Така Лайпцигската библиотека, с нейните 80 сътрудници, снабдява слепи и хора с увредено зрение не само във ФРГ, но и в чужбина. Броят на заеманията от 1991 година насам се увеличил повече от два пъти: днес те са над 110 000 годишно.

Към момента в DZB са на разположение почти 16 500 заглавия на книги и списания: в писмото на слепите, което французинът Луи Брайл е разработил преди около 175 години. Към това се прибавят, освен 1000 заглавия на детски книги, също релефни изображения на географски карти, както и 8000 заглавия на книги за слушане, записани на аудио-касети или на CD-ROM. Тук могат да се намерят също така класически и модерни произведения на световната литература, както и специализирана литература, пътеписи и справочници. Актуалните бестселъри – като например отделните томове за Хари Потър – почти винаги са заети. Освен това DZB издава общо 17 различни списания за слепи и хора с увреждания на зрението – по-голямата част дори под собствена редакция.
Да се залага на актуалността – наистина, това за DZB се разбира от само себе си, но винаги е свързано с големи усилия. Прехвърлянето на Брайлово писмо отнема много време и пространство, когато се касае за мащабни произведения. Тези книги са около три пъти по-дебели в сравнение с поместването им на “черен печат”, както се нарича обичайният печатарски шрифт. На аудио-касетите се придава изключително голямо значение също и поради факта, че частичната слепота възниква едва с напредване на възрастта и засегнатите често вече не са в състояние да изучат относително сложното Брайлово писмо.

Институцията, която от 1999 г. насам е ръководена от слепия дипломиран информатик, д-р Томас Калиш, успешно влага всички усилия за това, да бъде в крачка с модерните насоки в развитието на информационната техника. Така например Лайпцигската онлайн -служба за подкрепа и информация на хора с увредено зрение (LOUIS) показва на заинтересованите кои интернет-страници и какъв софтуер са подходящи за слепи.
Голям скок напред се извърши с използването на дигиталната техника. С DAISY (Digital Accessible Information System – Дигитално достъпна информационна Система) трябва да се разработи ново поколение аудио-книги за слепи. В Лайпциг се произвеждат дигитални книги за слушане, които за разлика от аудио-касетите предлагат много повече комфорт. На един CD-Rom се побират повече от 70 часа аудио-информация и тя е структурирана така, че слепият или човекът с увредено зрение може да избира какво да слуша.

Отбелязването на ноти в Брайлово писмо също има традиции в Лайпциг. 5300 нотни заглавия в библиотеката се заемат на слепи музиканти по цял свят. Съпоставен с фонда за зрящи този фонд е съвсем малък и почти не включва модерни произведения. От 1995 г. в Германия вече не се произвеждат ноти на Брайлово писмо.
В рамките на подкрепяния от Федералното министерство на здравеопазването и социалните грижи Проект “DaCapo” в Лайпциг, производството на такива ноти трябва да бъде съживено, за да се подобрят професионалните шансове на слепите музиканти. За тази цел DZB работи по метод за производство на Брайлов нотопис с помощта на компютри и иска да достигне високо ниво на услугата по този пренос на информация. В тази връзка библиотеката предлага на ползвателите си услугата „Braille Vis“. Сътрудниците на библиотеката превръщат безплатно, в рамките на една седмица, нотен запис на файл в така наречения „черен печат“, а по желание и в звуков файл.

В Немската централна библиотека за слепи в Лайпциг четенето не е виждане, а пипане и слушане.

Дагмар Гирсберг
работи като публицист на свободна практика в Бон

Източник:http://www.goethe.de