„Асистент за независимо детство”

Социалната услуга „Асистент за независим живот” се разделя на две:
- „Асистент за независим и активен живот” - социална услуга за компенсиране на дефицита при пълнолетни лица с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхната независимост и активност и
- „Асистент за независимо детство” - социална услуга за компенсиране на дефицита при деца с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхното развитие.

Въвеждат се определени часове асистентска подкрепа за децата при социалната им активност и другите дейности за активно социално включване в следните области: за занимания за подпомагане подготовката за учебния процес, занимания за повишаване на социалните и образователните умения и игрови занимания и спортна активност с цел подпомагане на тяхното развитие и интеграция.

Предоставя се възможност на децата - кандидати, навършващи 5-годишна възраст в годината на предоставяне на услугата, да подават заявление за кандидатстване в посочения в новия чл. 6б, ал. 3 срок, при което след навършване на 5 години те ще се включват в листата на чакащите.

Във връзка с необходимостта от обективна и точна преценка на състоянието и потребностите на лицата с увреждания досегашната „Самооценка на потребностите” се заменя с трикомпонентна преценка за всяка от услугите на обективното състояние на кандидата и потребностите му, се казва в съобщение на Столичната община.

Източник: http://radiosofia.bnr.bg/News/Pages/120830asistenti.aspx