учебници на брайл

Консултант: 
Елка Белокапова

Здравейте, интересувам се как може един незрящ ученик от гр. Русе да получи учебници на брайл от СОУДНЗ "Луи Брайл". Към кого да се обърна с молба да ми се изпратят учебниците по пощата?

Учебници на брайл

Уважаема госпожо Кацарова,
Към нашето училище функционира брайлова печатница, която се финансира от МОМН. В нея се отпечатват учебниците, по които се работи в училище "Луи Брайл".Едно от нашите основни задължения е да подпомагаме и обучението на интегрираните ученици. В тази връзка винаги можем да Ви предоставим отпечатаните от нас учебници. Необходима ни е повече информация за учебниците, по които Вашето дете учи- на кои издателства и автори са те. Изпратете списък. С приемо- предавателен протокол ще Ви бъдат предоставени /може и пощата/, но след края на учебната година, за Вас остава ангажиментът да ги върнете в нашето училище. За Ваше удобство Ви оставяме и телефон за контакти: 02 898 12 64.