Свободното време и играта – средство за по-добро опознаване на околния свят

Много често в нашата практика сме се сблъсквали с проблема за слабото познаване и слабия контрол на заобикалящата зрително затруднените деца среда. Това се дължи на особеностите при възприемането на пространството и формирането на представи за положението на предметите и тялото на детето спрямо тях.
Голяма пречка при формирането на по-реални представи е слабата двигателна активност на зрително затруднените деца. За да се преодолее подобно негативно развитие, трябва да се стимулират различни занимания през свободното време, които да включват дейности свързани с движения в малкото и голямото пространство. Такива полезни дейности могат да бъдат различни игри с топка, обръч или други уреди. Ако в игрите се включват и други деца, това ще спомогне за по-добрата социализация и социална интеграция на зрително затрудненото дете. Колкото по-малки са страхът от страна на детето и опеката от родители и възрастни изобщо, толкова по-добри резултати ще можем да очакваме да се получат.
От голямо значение за цялостното развитие на детето е по-голямата ангажираност през свободното му време. Това ще подпомогне изграждането на положителни нагласи към различни дейности от битовата, трудовата, културната и други сфери на социалното битие.