Ранното въздействие при децата с нарушено зрение

Ранното откриване и диагностициране на нарушеното зрение дава възможност да се започнат процедури и въздействия, които в максимална степен да намалят негативните последици в развитието на детето – в личностен план, общопознавателното му развитие, в социален аспект и общото физическо развитие. Ранното въздействие е свързано с ранното откриване и регистриране на зрително затруднените деца. В много случаи родителите не желаят да коментират проблема с други специалисти освен с офталмолозите и категорично отказват да потърсят съвет или подкрепа от специалисти – педагози на зрително затруднени и психолози. Това е напълно погрешен подход, защото на по-късен етап те така или иначе стигат до контакт със специалистите, работещи с деца с нарушено зрение, когато вече са налице сериозни проблеми, които родителят не може да разреши сам. За съжаление е пропуснато много ценно време за въздействие, което е от особена важност в развитието на всяко дете, особено на детето със сензорен дефицит. Противно на общоприетите схващания, с които продължаваме да се борим, колкото по-рано започне рехабилитацията и специализираното въздействие, толкова са по-големи шансовете за намаляване на негативите от намаленото или напълно загубено зрение. Това касае не само възможността детето да се научи да се самообслужва и придвижва самостоятелно, но и важи за цялостното му развитие. Ранното обучение и рехабилитация е един от най-критичните периоди в развитието на детето. Именно в този период се формират основни представи и понятия свързани с конкретни обекти и явления от заобикалящата среда. Много често се наблюдава неправилно отношение към детето и неговия проблем от страна на родители и близки. Тези проблеми не могат да се разрешат на семейно ниво, без помощта на квалифицирани специалисти. Именно те могат да осъществят първоначалната подготовка на детето под формата на ранно въздействие, като подпомогнат прехода към включването му в първата обучителна институция- детската градина. За да говорим за успешно включване на детето в общообразователни обучителни институции се налага то премине през програма за ранно въздействие, като по този начин се гарантира в голяма степен успешното му интегриране.