Какво означава "вербализъм" и как да го преодолеем

В педагогиката на зрително затруднените въпросът за вербализмите и начините за тяхното преодоляване са един от основните научно-практически проблеми. Какво означава "вербализъм"? Този феномен се наблюдава основно при сляпородените деца. Когато детето употребява, макар и на място, фрази, думи, термини, от които няма изградени реални, подкрепящи вербалния изказ представи, това е вербализъм. То може да ви говори например за характеристиките на пустините, оазисите или други географски обекти, но това е само словесно познание. Наличието на такова "словесно" познание не означава, че детето има изградени реални представи за коментирания обект или предмет. Реалната представа може да бъде изградена или на основата на пряко запознаване с предмета или обекта или на основата на сравнение с вече изградени представи. Когато е невъзможно да се пипне, помирише, усети или изобщо да се обследва с помощта на някой от останалите запазени анализатори, тогава се стъпва на вече изградени устойчиви представи на принципа на сравнението. Например, за да формираме адекватна представа за езеро е необходимо да направим модел на същото и да накараме детето да го обследва. Важно е да се знае, че всеки модел, с който се работи не трябва да е прекалено голям, за да може детето да го обхване с двете си ръце и така да не се получи фрагментарно възприемане. В случая с езерото можем да използваме пластилин, от който да наподобим неправилната форма на едно естествено езеро и напълним с вода получената форма. На базата на това, можем да стъпим и при изграждането на представата за язовир и т.н. Не бива да поощряваме детето в използването на думи и изрази, които не разбира и няма точна представа за тях. Разбира се, винаги ще останат понятия, които не могат да се онагледят- като цветовете например. Това далеч не означа, че не могат да се формират познания за цветове, което е нещо различно. Например, че небето е синьо, тревата- зелена, слънцето – жълто и т.н. Много родители допускат грешката да приемат с радост "богатия" речник на своето, без да си дават сметка за вредата, която носи той. Всеки родител на дете, което е сляпородено задължително трябва да се консултира със специалист по ранно въздействие или специалист педагог на зрително затруднени колкото е възможно по-рано, за да може да получи адекватни насоки и професионална подкрепа при формирането на понятийния апаратна детето.