Брайловото ограмотяване – ключ към равностойно интегриране и равнопоставено включване в обществения живот

Вече повече от двеста години брайловото писмо е единствен и уникален начин за четене и писане на слепите хора. Възможността чрез брайловия код да бъде записано всичко, което е свързвано с писмеността въобще, дава по-голяма възможност на слепите хора за достъп до писмени материали. Подготовката за брайлово ограмотяване трябва да започне от най-ранна възраст, с развитие на тактилността, като единствено средство за възприемане на брайловото писмо. От голямо значение за доброто и бързото усвояване на брайла са добрите пространствени представи- ляво-дясно, горе-долу, разпознаване на колона и ред и т.н. Навлизането на новите технологии във всички сфери на обществения живот накараха мнозина да решат, че брайла като средство е вече отживелица, която няма място в живота на слепите хора. Това схващане е напълно погрешно и световните тенденции го доказват. Повечето модерни специализирани технически средства за използване от слепи хора са хардуерно решени на основата на брайловото шесточие. Развитието на новите технологии като цяло може да бъде средство за по-пълноценно използване на брайловата писменост.
Много хора считат, че наличието на остатъчно зрение е достатъчна причина детето да не бъде ограмотявано на брайл. За да не се допускат грешки относно начина на ограмотяване е абсолютно задължително да се потърси компетентно мнение от специалист – педагог на зрително затруднени, съвместно с медицинска оценка на зрителния статус. От особено значение за правилния избор на начина на ограмотяване е прогнозата, свързана със зрителното заболяване. Ако прогнозата е неблагоприятна, най-доброто решение е навреме да се започне брайловото ограмотява, а остатъчното зрение да се използва за натрупване на друг полезен зрителен опит. За да бъде приет равнопоставено във всяка една обществена институция- училище или работно място, човекът с намалено или напълно загубено зрение трябва да има възможността да прочете или напише сам всичко онова, което всеки един човек, който няма този проблем може да направи.