Първото национално изложение „Дни на равните възможности” беше официално открито

Първото национално изложение „Дни на равните възможности” беше официално открито пред Народен театър „Иван Вазов” в София. Изложението се осъществява по проект „Равни възможности, реализация, развитие” по схема „Съпричастност” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ръководителят на проекта Елка Тодорова посочи, че около 800 000 са хората с увреждания в България, а хората с увреждания на работоспособна длъжност са около 400 000. „Към центровете за подкрепа по проект „Равни възможности, реализация, развитие”, се възползват минимум 90 лица, около 600 лица от работещи предприятия и кооперации за хора с увреждания, се възползват от изложенията, които са пред Народен театър „Иван Вазов”. Техният труд се популяризира, както и услугите, които предлагат”, заяви още Тодорова. Тя посочи, че по проекта има и други целеви групи като активни мерки, които са насочени към специализираните предприятия, като обучения, социални умения и друг тип комуникационни семинари. По линия на информационните кампании има друга целева група, където се очаква да бъдат обхванати минимум 100 000 души. „Нагласата на работодателите трябва да се промени, както и на обществото като цяло, защото в обичайна работна среда е изключително трудно човек с увреждане да намери заетост, дори когато има професионална квалификация. Когато кандидатства по документи, всичко е наред на този етап от кандидатстване, но когато отиде на интервю, повечето от работодатели, разбирайки че кандидатстващият за работа е човек с увреждане, вече имат малко по-различно отношение и казват- „да, ще Ви се обадим”, но случаите, в които се наемат лица с увреждания са единични. За нас е важна заетостта на обичайния пазар на труда, на реална заплата, на реална работа. За съжаление, през последните години изключително много намаляха заетите хора в предприятия, в които работят хора с увреждания, поради липса на поръчки, липса на определени преференции, защото те са конкуренти предприятия и нямат нищо по-различно от това, че те са специализирани предприятия”, заяви още Елка Тодорова. Първото национално изложение „Дни на равните възможности” пред Народен театър „Иван Вазов” ще продължи до 18:00 часа на 30 септември.

Източник:http://www.focus-news.net