Безплатни очни прегледи

Медицински център „Пентаграм 2012” организира безплатни очни прегледи всяка събота до края на октомври от 10:00 до 12:00 ч.
София, ул. „Враня” 109-111, тел. ( 02) 447 20 40 50, GSM + 359 888

Източник: http://www.jivotizdrave.bg