Разработен е софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове

Имаме удоволствието да ви съобщим, че вече е готов софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове за ученици с нарушено зрение, интегрирани в масовите училища.

С разработването на софтуера за достъпни тестове проблемът ще бъде решен както за учениците, така и за техните преподаватели, защото той ще им помогне да съставят и поднасят тестовете в най-достъпен вид.
Софтуерът за достъпни тестове се състои от два модула – сървърен (за преподаватели) и клиентски (за ученици).
Първият модул, т.нар. сървърна част, е програма, която учителите ще ползват, за да въвеждат по определен начин вече готови тестове или групи въпроси, от които да съставят собствени тестове. Информацията се въвежда в база данни, намираща се на отдалечен сървър. Въпросите се разпределят в категории и подкатегории: напр.: по отделни дисциплини - история, литература, математика и т.н., по класове и по сложност. При въвеждането им се определя типът на въпроса: въпроси с един възможен отговор, с няколко възможни отговора, отговори да/не, въпроси, със свободен отговор, който може да бъде число или текст, например есе. Когато към даден въпрос има карта или графика за илюстрация, може да се въведе алтернативно описание. Въвеждат се и съответните точки, получавани при правилен отговор. Може да се въведе време, за което тестът да бъде решен или времето да бъде неограничено.
След като тестът е решен, учителите могат да оценяват резултатите от теста – автоматично според въведените точки за всеки въпрос и ръчно (за свободните отговори). Тестовете, направени от всеки ученик, се съхраняват в отделна папка и са достъпни за по-нататъшна обработка.
Ако желаят, учителите могат да предоставят въведените от тях въпроси и тестове на всички потребители на базата данни. Така с времето ще се създаде солидна банка с въпроси по различните дисциплини, което ще улесни значително създаването и ползването на тестовете.
Вторият модул е клиентската част. Тя е предназначена за попълване на теста от учениците. Програмата предоставя четири режима за работа:
• Чрез екранен четец и въвеждане от клавиатура и мишка
• Чрез екранен четец и гласово въвеждане
• Чрез самоозвучаване и въвеждане от клавиатура и мишка
• Чрез самоозвучаване и гласово въвеждане
За да работи програмата в първите два режима (с екранен четец), на компютъра трябва да е инсталиран речев синтезатор с български глас (напр. SpeechLab с гласа Гергана) и екранен четец (напр. JAWS for Windows или NVDA). За да работи в другите два режима (чрез самоозвучаване), на компютъра трябва да е инсталиран само български глас.
Въвеждането с клавиатура и мишка е стандартното при работа с компютър. Ученикът маркира необходимия отговор или набира текст от клавиатурата в полетата за свободен отговор.
Гласовото въвеждане е много полезно за децата, които не работят достатъчно добре с компютър и говореща програма и за тези, чиито увреждания им пречат да въвеждат отговорите с клавиатура и мишка. Когато се изисква свободен отговор, той се съхранява в аудио файл в папката с теста.
Интерфейсът на програмата е прост и интуитивен. Той включва команди за изговаряне и повтаряне на въпроса, избиране на отговор, преминаване към следващ въпрос, придвижване по неотговорените въпроси. Има възможност ученикът да чуе колко време е изминало от началото на теста и колко му остава. Командите могат да се изпълняват с клавишни комбинации или да се произнасят на глас в зависимост кой режим на работа е избран.
Създателите на софтуера за генериране и провеждане на тестове искрено вярват, че програмата ще бъде неоценим помощник за ученици и учители и ще допринесе децата със зрителни увреждания да се чувстват значително по-комфортно и по-самостоятелни при полагането на изпити. Това ще им вдъхне повече увереност в собствените сили и дръзновение по-смело и целеустремено да превземат една след друга безбройните крепости на науката.

Екипът на проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България”