Въпрос

Консултант: 
Евелина Стоянова

Детето ми е със зрителен проблем, но се развива абсолютно в нормите. Искам да науча малко повече кога и как се развива речта? Как мога да подпомогна говорното развитие на детето си?

отговор на консултация

Здравейте. По темата за говоренето съм писала много пъти. Явно това е един от въпросите, които ви вълнуват много. Ето и моите съвети:
От самото си раждане бебето поема по пътя на голямото учене, съвсем естествена част от който са думите и прилагането им. Проговарянето е изключително тясно свързано със способността за разбиране на речта. Около годинка малкият лингвист вече прави първите си словесни стъпки – добре известното несвързано бърборене. Точно тук се регистрира период на най-бързо усвояване и напредване в езиково отношение – между първата и втората си година детето започва да употребява цели думи и да ги свързва в кратки изречения. Оттук нататък следва истинското говорене.
Какво да очаквате:
- използване на правилни изречения около 24-ия – 30-ия месец;
- ще може да бъде разбирано от хора извън семейството към 26-ия – 30-ия си месец;
- ползване на местоимения и множествено число към 26-ия – 36-ия си месец;
- ще разбира почти всичко, което му говорят възрастните, към 36-ия си месец.
Как можем да подпомогнете говорното развитие на вашето дете:
- Започнете от рано да четете книги и да пеете песнички на детето си;
- Наблягайте на новите за детето думи, когато са в някакъв контекст;
- Обяснявайте какво правите, дори и да е съвсем просто и рутинно;
- Говорете директно на детето си и му давайте време да ви отговори;
- Когато детето говори, демонстрирайте интерес – гледайте го и му се усмихвайте, докато търпеливо изчаквате думите да придобият смисъл;
- Обогатявайте изказванията на детето – когато то е посочило топка, вие може да му кажете: „Да това е голяма синя топка”;
- Не довършвайте изреченията на детето вместо него.