Проект в помощ на ресурсен център - интервю с Илиана Милушева

Интеграцията на хората с увреждания в образованието има все по-голяма популярност. В учебните сгради се изграждат асансьори, правят се платформи за колички. Сред тази група ще срещнем и напълно слепи деца. Предимството на този начин на обучение е, че те не се отделят от семейната и обичайна среда, в която растат и се развиват. От значение е общуването им с техните виждащи съученици. Тези контакти ще се съхранят и по-късно, когато постъпят във висшите учебни заведения. Бихме искали да разкажем за педагогическата работа на Илиана Милушева от Ресурсния център в град Враца. Тя е млад учител с магистратура. Нейните знания и придобит опит я правят изключително полезна на три деца с нарушено зрение.
Екатерина Антонова е ученичка в пети клас. За съжаление няма никакво зрение, но това обстоятелство не е пречка да се равнява със своите съученици. Външните оценители са й поставили отлични оценки. Служи си постоянно с персонален компютър. Нейното обучение е подпомогнато от ресурсния учител. Г-жа Милушева е в контакт със специалистите от Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928”. Това стана възможно благодарение на проект по Европейската програма за развитие на човешките ресурси. Членът на настоятелството на читалището и завеждащ библиотеката в специалното училище за деца с нарушено зрение в столицата, г-жа Росица Милчева редовно изпраща печатани по проекта учебници на Брайлов шрифт, както и на други формати. Нека подчертаем, че училището е партньор по проекта на националното читалище.
Да споменем и жизнерадостната девойка от десети клас – Полина Велчова. И при нея липсата на зрение не е пречка да бъде сред първенците на своя клас. Тя борави с персоналния си компютър. В него са учебниците, литературата, другите източници, необходими за нейната подготовка. Полина участва във всички прояви на своите съученици от гимназията.
Еличка от трети клас е със силно намалено зрение. Тя не скрива своите амбиции за успешно представяне в училище. Ще добавим, че през тази година във Велинград на фестивала „Надмощие на духа” тя спечели първа награда на пиано.
Енергичната Илиана Милушева има основание да се гордее със своите ученици. Тя ежедневно се занимава с тях. Освен за тези мили деца тя полага грижи и за други ученици с церебрални заболявания. Успехът на нейните ученици с нарушено зрение откроява една закономерност . В миналото слепите деца у нас се учеха предимно в двете специални училища за тях в София и Варна. Там педагогическият процес изискваше до голяма степен адаптация на учебниците и редукция за сметка на нормалните учебници. Донякъде това ощетяваше знанията на тези деца. Това компенсира обучението им днес в масовите училища, както и педагогическата помощ на ресурсните учители. Един пример за това е Илиана Милушева. Принос към тази промяна има и спечеленият проект от Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928” по Европейската програма за развитие на човешките ресурси. Благодарение на нея то издава учебници на брайлов и електронен формат на едър шрифт. Те се разпращат до слепите ученици от цялата страна, чиито родители намериха смелостта техните деца да учат заедно със своите зрящи съученици.