Покана за пресконференция на 12 ноември 2013 г.

Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” Ви кани на пресконференция по повод изпълнението на проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Ще ви запознаем с дейностите, извършени от началото на проекта до сега в партньорство със СОУДНЗ „Луи Брайл”, конкретните резултати, проблемите и предизвикателствата пред които бяхме изправени, решенията и новостите, които предлагаме.
Ще дискутираме заедно възможностите и начините за подпомагане чрез осигуряване на равен достъп до задължителна и допълнителна учебна литература на учениците с нарушено зрение, интегрирани в масовите училища.

Очакваме Ви на 12 ноември 2013 (вторник) от 13 часа в Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”, София 1000, пл. „Славейков” 1Б, ет. 4.