Пресконференция на 12 ноември 2013 г.

На 12 ноември 2013 (вторник) от 13 часа в салона на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” се състоя пресконференция по повод изпълнението на проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България” в партньорство със СОУДНЗ „Луи Брайл”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Присъстваха представители на организации на хора със зрителни увреждания, както и родители на деца с нарушено зрение.

Координаторът на проекта Ивета Иванова запозна гостите с дейностите, извършени от началото на проекта до сега, конкретните резултати, проблемите и предизвикателствата пред които бяхме изправени, решенията и новостите, които се предлагат. Предишния координатор на проекта Яна Йорданова също присъства на събитието и даде насоки за по-нататъшното управление на дейностите по проекта.

Беше представен софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове за ученици с нарушено зрение, интегрирани в масовите училища. Представител на фирмата, изработила софтуера разясни подробно предимствата на работата със софтуера за достъпни тестове, отговори на въпроси, относно лесното и самостоятелно полагане на изпити под формата на тестове от ученици със зрителни увреждания.

Бяха дискутирани и начините за подпомагане на учениците с нарушено зрение, интегрирани в масовите училища.

Срещата в НЧС „Луи Брайл 1928“ завърши с пожелание за успешно завършване на проекта.