ДАЗД отчита с доклад: ”Децата в домовете намаляват”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов представи втория мониторингов доклад по изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода юни 2011 г. – юни 2012 г. Данните от доклада показват, че децата в специализираните институции, за една година, са намалели с 1000 – от 5695 на 4755. Наблюдава се нарастване на броя на осиновените, настанените в приемни семейства, при роднини и близки или реинтегрирани.В изпълнение на стратегията, в момента, се изпълняват 5 проекта.
Повече за резултатите отчетени в доклада можете да прочетете тук http://sacp.government.bg/novini/2012/10/25/sshestven-napredk-v-procesa-...