Пресконференция на 13 ноември 2012 г.

Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” проведе днес пресконференция по повод изпълнението на проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Събитието се проведе в салона на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”, София 1000, пл. „Славейков” 1Б, ет. 4.

Запознахме гостите и медиите с дейностите по проекта, извършени от началото на годината до сега в партньорство със СОУДНЗ „Луи Брайл”, конкретните резултати, проблемите и предизвикателствата пред които бяхме изправени, решенията и новостите, които предлагаме.
Дискутирахме заедно възможностите и начините за подпомагане чрез осигуряване на равен достъп до задължителна и допълнителна учебна литература на учениците с нарушено зрение, интегрирани в масовите училища.
Събитието ще бъде отразено във вечерните новини на БНТ1 и телевизия Евроком, както и в електронните и печатните медии.
Можете да видите как в централната си новинарска емисия телевизия Евроком отрази пресконференцията ето тук, както и в електронните медии:
http://news.ibox.bg/news/id_679570949