Библиотеката в Ловеч подготвя специални компютърни обучения за незрящи

Регионалната библиотека "Проф. Беню Цонев” в Ловеч организира пилотно обучение за компютърни умения на хора със зрителни увреждания, съобщава БТА.

По думите на директора на библиотеката Мариана Иванова проектът се финансира от програма "Глобални библиотеки - България”. Нейни организатори са библиотеката, сдружение "Закрила” в Ловеч и Съюзът на слепите в България.

Благодарение на инициативата хората със специални потребности ще получат равни възможности и ще имат по-благоприятни условия за живот.

В обучението могат да се включат между пет и седем участници, както и един представител на библиотеката. Неговата задача е да ги запознае със специфичния софтуер и да им покаже как да работят на клавиатурата.

Проектът предвижда и през 2013 г. да бъдат формирани нови групи от хора със специализирани потребности, които също да бъдат обучени.