Център за незрящи отвори врати в гр. Русе

Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи бе открит на ул. “Плиска” 78 в Русе.

Капацитетът на центъра е 20 души. Социалната услуга се управлява въз основа на сключен тази година договор между Община Русе и Сдружение „Съюз на слепите в България“.

Основната цел на центъра е подпомагане на социалната интеграция на хората със зрителни увреждания. Той предоставя комплекс от услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение, изготвяне на индивидуални програми за социално включване.