Библиотеката на НБУ с безплатни услуги за незрящи

С постоянно увеличаващи се като брой и качество услуги за студенти с увредено зрение могат да се похвалят от библиотеката на Нов български университет. От сайта на институцията става ясно, че в момента електронната колекция от книги за незрящи съдържа над 500 пълнотекстови заглавия.

Специализираното читателско място за хора с нарушено зрение в библиотеката е оборудвано със софтуерни продукти JAWS for Windows и синтезатор на българска реч SpeechLab, както и с брайлов принтер и брайлов дисплей. Те могат да бъдат използвани напълно безплатно при лично посещение.

Освен това читателите могат да поръчат по телефон или електронна поща сканиране на необходимата им литература или отпечатване на текст на брайлов шрифт.

Източник: http://www.azcheta.com