Консултиране на родители на деца с увредено зрение – лично и по интернет

През месец май стартира дейността „Консултиране на родители на деца с нарушено зрение в предучилищна и училищна възраст” по проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България” .
В нея могат да се включат всички родители на деца с увредено зрение, които биха желали да получат съвет от не просто от психолози и педагози, но и от хора, които ежедневно се сблъскват с проблемите, пред които са изправени семействата на деца с увреждания.
Консултациите са два вида, като потребителят може да избере по-подходящият за него:
лични, които ще се провеждат в Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” – София, бул. „Ломско шосе” № 177 по следния график:
Любомир Велков (педагог) – понеделник, четвъртък, 08 – 11 ч.
Десислава Бенева – Тодорова (психолог) – понеделник – 16 – 19 ч., сряда, 08.30 – 11.30 ч.
по интернет – можете да поискате консултация по всяко време и от всяко място посредством този сайт, в рубриката Консултации. Единственото условие е преди това да се регистрирате като потребител на сайта, което отнема няколко минути. Ако прецените, че консултацията, която искате, може да бъде от полза и на други потребители, можете да я направите видима за всички, а ако предпочитате да запазите дискретност, тя ще може да се чете само от вас.
Консултирането по интернет се извършва от консултанти Елка Белокапова (педагог) и Евелина Стоянова (психолог).