Електронни книги и учебници

До края на месец юни 2012 година обработените в електронен формат книги и учебници в рамките на проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България” са 36. Можете да прочетете заглавията им в раздел Библиотека. Те ще бъдат предоставяни при поискване на всички потребители на проекта, независимо дали са обработени по тяхна заявка или не. Ако желаете да получите някой учебник или книга, свържете се с нас. Списъкът с новите заглавия ще се обновява в края на всеки месец.