Читалище "Луи Брайл 1928" вече с асансьор

Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" в София вече разполага с асансьор за хора с увреждания. С него четвъртият етаж, на който се намира читалището и брайловата библиотека, стават по-достъпни за слепите, слабо виждащите и хората с двигателни проблеми.

Сградата, в която се помещава националното читалище на слепите се намира в центъра на София, на площад "Петко Славейков" 1. Тя е много удобна за всички хора със зрителни проблеми, защото е на достъпно място. Има достатъчно варианти на транспорт, с който да се стигне там.

До сега по-големият проблем пред хората, които желаят да посетят Национално читалище на слепите "Луи Брайл", беше изкачването до четвъртия етаж на сградата, където се помещава. Без помощ това става много трудно. Забавянето досега беше заради протести на живеещите в сградата, които не бяха съгласни да се променя архитектурният й облик.

Вижте линк към репортажа на TV7 тук