Първата българска пощенска марка по рисунка на незрящо дете е на филателния пазар

Първата пощенска марка, по проект на незрящо дете бе издадена днес на церемония в училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”, София. Проектът на тема „SOS Детски селища” е на 13-годишната възпитаничка на учебното заведения Санка Николова, а художественото оформление във филателна миниатюра е на Момчил Колчев.

Марката се отпечатва в масов тираж, а номинална стойност е 0,65 лв.

В началото на годината възпитаниците на училищата за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” в София и „Проф. д-р Иван Шишманов” във Варна получиха дарение от 10 компютъра и специализиран софтуер. Оборудването бе предоставено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Международния съюз по далекосъобщения в рамките на инициатива „Е-достъпност в Централна и Източна Европа – Интернет и цифрова телевизия за незрящи граждани и граждани с намалено зрение”.

Източник: http://www.mtitc.government.bg