Незрящи туристи ще се ориентират по-лесно в гр. Бургас

От това лято община Бургас ще улесни престоя на хората със зрителни увреждания, гостуващи в морския град. Незрящите туристи също ще могат да ползват въведената преди няколко години система от звукови сигнализатори на 16 възлови градски кръстовища и 54 обществени сгради.

За целта всеки човек със зрително увреждане трябва да посети Туристическия информационен център /до подлеза на Операта/, където ще получи за времето, през което пребивава в Бургас, пулт за управление, както и подробна информация за начина на ползване на звуковите сигнализатори и подробен списък с оборудваните обекти.
Изграждането на интегрирана система от звукови сигнализатори на територията на община Бургас осигурява необходимата възможност за безопасно, бързо и независимо придвижване на хора с нарушено зрение, като в същото време не нарушава дейността и спокойствието на останалите участници в обществото, незасегнати от този проблем.

Източник:http://pointburgas.com