Незрящи деца от две училища получиха компютри

Възпитаниците на училищата за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" в София и "Проф. д-р Иван Шишманов" във Варна получиха дарение от 10 компютъра и специализиран софтуер, съобщиха от МТИТС.

Оборудването се предоставя от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Международния съюз по далекосъобщения в рамките на инициатива "Е-достъпност в Централна и Източна Европа – Интернет и цифрова телевизия за незрящи граждани и граждани с намалено зрение".
Целта е подобряване на достъпа на децата със специфични потребности до обучение и информация. Специализираният софтуер, който симулира човешкото четене на глас или алтернативно взаимодействие чрез Брайлова клавиатура, е предназначен да помогне на хората със специални нужди да извършват ежедневните си задачи. Възпитаниците на двете училища ще използват дарената техника за подготовка при обучението си – изтегляне на специализирани книги, подготовка за матура и други. Проектът на Международния съюз по далекосъобщенията е част от европейските регионални инициативи, разработени с участието на България. Основната цел е въвеждане на услуги, които да направят възможно ефективното използване на услугите на информационното общество от хората със зрителни увреждания. /БГНЕС /