Център за незрящи хора ще има в град Кърджали

Още една социална услуга планира да разкрие община Кърджали и тя е насочена към хората със зрителни проблеми, съобщи заместник-кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова. Това е Център за интеграция и рехабилитация на незрящи хора, оборудван с необходимата техника за брайлово обучение. Предвижда се в центъра да бъде оказвана и консултативна помощ на нуждаещите се.

От новата социална услуга ще се възползват над 250 души с намалено зрение, членове на местната структура на Съюза на слепите в България. Бюджетът на Центъра за първата година вече е предложен за гласуване на председателски съвет при формиране на бюджета на общината за 2013г. Той е в размер на 15 000 лв. и включва заплати на двама служители и комунални разходи.

“Ако всичко върви по план, сме си поставили откриване на центъра на 1 юни”, заяви Кехайова. Тя допълни, че е направено постъпление към Регионалната дирекция “Социално подпомагане”, от втората година центъра да премине на делегиран от държавата бюджет.

На територията на област Кърджали има 650 души със зрителни увреждания над 50 процента. В община Кърджали броят им е 250. “Разширяването на социалните услуги е приоритет на община Кърджали”, обясни зам.-кметът Елисавета Кехайова.ще припомним, че само преди няколко дни бе представен още един проект, насочен към хора от уязвимите групи. По него ще бъдат ангажирани 34 безработни лица, които ще се грижат за 80 възрастни и деца с увреждания, а подаването на документи от желаещите да работят по проекта безработни лица и потенциални потребители започна от 25 февруари.