Статии

ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНЕ И ЗРИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ

Груповата психотерапия представлява процес на психологично въздействие с вербални и невербални техники, при които терапевтът използва възникващите предимно емоционални интеракции в малката, специално организирана група от подходящи пациенти, с цел да се намали техния сомато-вегетативен дискомфорт и да се подобри психо-социалното им функциониране.
Груповата психотерапия се разглежда като важен фактор за индивидуализация и социализация на децата с множество увреждания.

Самостоятелното придвижване в пространството- гаранция за независим живот

Един от големите проблеми, който се проява в хода на развитието при децата с нарушено зрение е самостоятелното придвижване. От особено значение е от най-ранна възраст да започне работа по преодоляване на страха от пространството. Най-напред родителят следва да преодолее страха, от това, че детето може да се удари или спъне. Формирането на уменията за придвижване, спазвайки техниките за безопасност е дълъг процес, който изисква непрекъснати упражнения.

Брайловото ограмотяване – ключ към равностойно интегриране и равнопоставено включване в обществения живот

Вече повече от двеста години брайловото писмо е единствен и уникален начин за четене и писане на слепите хора. Възможността чрез брайловия код да бъде записано всичко, което е свързвано с писмеността въобще, дава по-голяма възможност на слепите хора за достъп до писмени материали. Подготовката за брайлово ограмотяване трябва да започне от най-ранна възраст, с развитие на тактилността, като единствено средство за възприемане на брайловото писмо.

Какво означава "вербализъм" и как да го преодолеем

В педагогиката на зрително затруднените въпросът за вербализмите и начините за тяхното преодоляване са един от основните научно-практически проблеми. Какво означава "вербализъм"? Този феномен се наблюдава основно при сляпородените деца. Когато детето употребява, макар и на място, фрази, думи, термини, от които няма изградени реални, подкрепящи вербалния изказ представи, това е вербализъм. То може да ви говори например за характеристиките на пустините, оазисите или други географски обекти, но това е само словесно познание.

Стимулиране на развитието на детето с нарушено зрение на основата на развитието на останалите запазени анализатори

В общественото съзнание съществува митът за свръх способностите или "шестото чувство" при хората с нарушено зрение. Точно толкова погрешно е и схващането, че при слепите слухът и тактилността са на едно по-високо ниво на развитие отколкото при останалите хора. Тези митове водят до сериозни проблеми както в общуването с детето с нарушено зрение на чисто семейно ниво, така и при работа с него извън семейството. Много от учителите в общообразователните училища не знаят, че всеки запазен сензор не може да се развие сам.

Свободното време и играта – средство за по-добро опознаване на околния свят

Много често в нашата практика сме се сблъсквали с проблема за слабото познаване и слабия контрол на заобикалящата зрително затруднените деца среда. Това се дължи на особеностите при възприемането на пространството и формирането на представи за положението на предметите и тялото на детето спрямо тях.

Родителите като ко-терапевти

Мога ли да бъда терапевт на моето дете? Този въпрос си задават всички родители, когато се сблъскват с проблеми в развитието на детето си. Това е въпрос, който занимава с не по-малка сила и хората, професионално свързани с увредените деца. И ето - от самото начало виждаме, че преодоляването на трудностите в развитието, наречено терапия, има две еднакво значими страни: Родители и Терапевти.

Ранното въздействие при децата с нарушено зрение

Ранното откриване и диагностициране на нарушеното зрение дава възможност да се започнат процедури и въздействия, които в максимална степен да намалят негативните последици в развитието на детето – в личностен план, общопознавателното му развитие, в социален аспект и общото физическо развитие. Ранното въздействие е свързано с ранното откриване и регистриране на зрително затруднените деца.

Кога да започнем да учим незрящото дете да се справя с ежедневните дейности

Много пъти в работата ми като педагог при мен са идвали родители с този въпрос. Записвайки детето си в специалното училище или в общообразователното, родителят в повечето случаи го обгрижва и свърхпротектира. Несъзнателно, а в някои случаи от страх да не се нарани, той извършва вместо него различни ежедневни дейности, като обличане, подреждане на дрехите, дори къпане и миене на зъбите. В някои случаи забързаното ежедневие и страхът да не закъснеем за час, за работа, за личния лекар провокира в още по-голяма степен подобни желания.

Какво представлява СИД или Сензорно Интегративна Дизфункция? Основни видове

Всички, които се занимават професионално с деца със зрителни и съпъдстващи нарушения знаят,че все по-често имат случаи на деца с така нар. СИД или сензорно интегративна дизфункция.Поради честите въпроси от страна на родители,които вероятно се зблъскват за първи път с тази диагноза, реших да дам малко повече информация по този проблем.

Какво представлява сензорната интеграция /СИ/