Покана за семинар на родители на деца с нарушено зрение

На 10 декември 2013 (вторник) от 18 часа в СОУДНЗ „Луи Брайл” ще се проведе семинар за родители на деца с нарушено зрение по проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България”.
В него ще се засегнат темите: Познавателно и социално развитие на децата с нарушено зрение и особености на педагогическия процес; Играта при зрително затруднените; Психо-моторно развитие, емоционални и поведенчески особености при децата с нарушено зрение; Маниеризми; Специфика при работата с родителите и семействата на деца с нарушено зрение; Професионално ориентиране и реализация на зрително затруднените на пазара на труда.

Каним всички желаещи да се присъединят към нас.