Покана за пресконференция

На 11 декември 2013 (сряда) от 14 часа в салона на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” ще се състои пресконференция по повод приключването на проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България” в партньорство със СОУДНЗ „Луи Брайл”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.